Katarzyna Kubiak

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Zakład Teledetekcji, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Oszacowanie wpływu rozpraszania światła przez atmosferę na pomiar reflektancji wykonywany podczas lotów fotogrametrycznych na niskim pułapie nad terenami leśnymi

The influence of atmospheric light scattering on reflectance measurements during photogrammetric survey flights at low altitudes over forest areas

Autorzy: Mazur A., Kacprzak M., Kubiak K., Kotlarz J., Skocki K.

Translate »