Jarosław Szkup

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmiana wielkości krzywizn u modrzewi różnych pochodzeń na powierzchni doświadczalnej w Rogowie

Changes in the size of curvature in larch trees from different provenances at the experimental site in Rogów

Autorzy: Szeligowski H., Andrzejczyk T., Szkup J.

Translate »