Joanna Simińska

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Markery RAPD sprzężone z genami cech ilościowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Random amplified polymorphic DNA markers linked to quantitaive traits loci in Scots pine (Pinus sylvestris L.)

Autorzy: Szyp-Borowska I., Ukalska J., Simińska J.

Translate »