Joanna Ukalska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Zakład Biometrii, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Markery RAPD sprzężone z genami cech ilościowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Random amplified polymorphic DNA markers linked to quantitaive traits loci in Scots pine (Pinus sylvestris L.)

Autorzy: Szyp-Borowska I., Ukalska J., Simińska J.

Ceny surowca drzewnego w warunkach klęsk żywiołowych w Nadleśnictwie Węgierska Górka

Timber prices after natural disasters in the Forest District of Węgierska Górka

Autorzy: Sikora A., Ukalska J.

Koszty działalności podstawowej w warunkach klęsk żywiołowych w Nadleśnictwie Węgierska Górka

The main costs of natural disasters in the Forest District of Węgierska Górka

Autorzy: Sikora A., Ukalska J.

Awifauna lęgowa dojrzałych drzewostanów Puszczy Boreckiej i jej zmiany na przełomie XX i XXI wieku

Breeding avifauna of mature forest stands in the Borki Forest and its dynamics at the turn of the 21st century

Autorzy: Rąkowski G., Czarnocki K., Ukalska J.

Translate »