Iwona Szyp-Borowska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, 2Zakład Ochrony Lasu; Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05−090 Raszyn
Tel. +48 22 7150481, e-mail: I.Szyp@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Iwona Szyp-Borowska
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Mapowanie loci cech ilościowych jako nowe narzędzie w hodowli selekcyjnej drzew leśnych

Mapping quantitative trait loci as a new tool in forest tree breeding

Autorzy: Szyp-Borowska I.

Postęp i możliwości zastosowania genomiki w hodowli drzew leśnych

The progress and opportunities of genomics in the breeding of forest trees

Autorzy: Szyp-Borowska I.

Markery RAPD sprzężone z genami cech ilościowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Random amplified polymorphic DNA markers linked to quantitaive traits loci in Scots pine (Pinus sylvestris L.)

Autorzy: Szyp-Borowska I., Ukalska J., Simińska J.

Kod kreskowy DNA – praktyczne narzędzie taksonomii i inwentaryzacji entomofauny

DNA barcoding: A practical tool for taxonomy and species identification of entomofauna

Autorzy: Szyp-Borowska I., Sikora K.

Translate »