Krystyna Szczygieł

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych,
05-090 Raszyn, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, e-mail: szczygik@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Somatyczna embriogeneza – alternatywny sposób uzyskania wyselekcjonowanego materiału sadzeniowego gatunków drzew iglastych

Somatic embryogenesis – an alternative way to produce improved planting stock of coniferous tree species

Autorzy: Szczygieł K.

Mikrorozmnażanie modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) metodą somatycznej embriogenezy

Micropropagation of european larch (Larix decidua Mill.) via somatic embryogenesis

Autorzy: Szczygieł K.

Kriokonserwacja kultur tkankowych drzew iglastych – uzupełniająca metoda zachowania zasobów genowych drzew leśnych ex situ

Cryopreservation of coniferous trees tissue cultures – the additional method of forest trees (ex situ) gene resources conservation

Autorzy: Szczygieł K., Bieniek J.

Mikrorozmnażanie czereśni ptasiej (Prunus avium L.) i jej plantacyjna uprawa we Włoszech

Micro-propagation and cultivation of cherry-tree (Prunus avium L.) in Italy

Autorzy: Szczygieł K., Wojda T.

Mikrorozmnażanie wisienki stepowej (Cerasus fruticosa Pallas)

Micropropagation of sour cherry (Cerasus fruticosa Pallas)

Autorzy: Szczygieł K., Wojda T.

Translate »