Jolanta Bieniek

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych,
05-090 Raszyn, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Charakterystyka genetyczna PCR-RFLP oraz ocena zdrowotności wybranych populacji dębu elbląskiego i krotoszyńskiego

Genetic characterization in relation to the health state of oak populations in the Elbląski and Krotoszyński regions of Poland

Autorzy: Nowakowska J., Oszako T., Bieniek J., Rakowski K.

Kriokonserwacja kultur tkankowych drzew iglastych – uzupełniająca metoda zachowania zasobów genowych drzew leśnych ex situ

Cryopreservation of coniferous trees tissue cultures – the additional method of forest trees (ex situ) gene resources conservation

Autorzy: Szczygieł K., Bieniek J.

Translate »