Tomasz Wojda

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05–090 Raszyn

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Mikrorozmnażanie wisienki stepowej (Cerasus fruticosa Pallas)

Micropropagation of sour cherry (Cerasus fruticosa Pallas)

Autorzy: Szczygieł K., Wojda T.

Translate »