Lidia Sukovata

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
Tel. +48227153832, e-mail: L.Soukovata@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Lidia Sukovata
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ pokarmu na rozwój chrząszczy chrabąszcza kasztanowca (Melolontha hippocastani F.) (Coleoptera, Melolonthidae)

Effect of food on development of the Melolonta hippocastani F. beetles (Coleoptera, Melolonthidae)

Autorzy: Woreta D., Sukovata L.

Liczebność gąsienic brudnicy mniszki i barczatki sosnówki na drzewach o różnej grubości w drzewostanach sosnowych Puszczy Noteckiej

The abundance of the nun moth and lappet moth larvae on trees of different trunk thickness in Scots pine stands in the Noteæ forest complex

Autorzy: Sukovata L., Jaworski T.

Przeżywalność i wzrost pędraków Melolontha spp. na korzeniach głównych gatunków drzew leśnych

Survival and growth of the Melolontha spp. grubs on the roots of the forest's main tree species

Autorzy: Woreta D., Sukovata L.

Translate »