Tomasz Jaworski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary,
ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn

Pracownik IBL Tomasz Jaworski
ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Szrotówek lipowiaczek Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae) w Polsce

Lime leafminer Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Poland

Autorzy: Jaworski T.

Struktura zgrupowań motyli z rodzaju Phyllonorycter Hbn. (Lepidoptera, Gracillariidae), minujących liście dębów w różnych typach siedliskowych lasu

Community structure of the oak leaf-miners, Phyllonorycter Hbn. (Lepidoptera, Gracillariidae), in various types of forest habitat

Autorzy: Jaworski T.

Liczebność gąsienic brudnicy mniszki i barczatki sosnówki na drzewach o różnej grubości w drzewostanach sosnowych Puszczy Noteckiej

The abundance of the nun moth and lappet moth larvae on trees of different trunk thickness in Scots pine stands in the Noteæ forest complex

Autorzy: Sukovata L., Jaworski T.

Wpływ zmian temperatury i wilgotności na cykle rozwojowe i znaczenie owadów w ekosystemach leśnych w związku z prawdopodobnymi zmianami klimatycznymi

The effect of temperature and humidity changes on insects development their impact on forest ecosystems in the context of expected climate change

Autorzy: Jaworski T., Hilszczański J.

Kwietnica okazała Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) – chroniony gatunek saproksyliczny drzewostanów dębowych w Polsce

Flower chafer Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) – protected saproxylic species of oak stands in Poland

Autorzy: Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T., Tarwacki G.

Translate »