Tomasz Jaworski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary,
ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn

Pracownik IBL Tomasz Jaworski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Szrotówek lipowiaczek Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae) w Polsce

Lime leafminer Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Poland

Autorzy: Jaworski T.

Struktura zgrupowań motyli z rodzaju Phyllonorycter Hbn. (Lepidoptera, Gracillariidae), minujących liście dębów w różnych typach siedliskowych lasu

Community structure of the oak leaf-miners, Phyllonorycter Hbn. (Lepidoptera, Gracillariidae), in various types of forest habitat

Autorzy: Jaworski T.

Liczebność gąsienic brudnicy mniszki i barczatki sosnówki na drzewach o różnej grubości w drzewostanach sosnowych Puszczy Noteckiej

The abundance of the nun moth and lappet moth larvae on trees of different trunk thickness in Scots pine stands in the Noteæ forest complex

Autorzy: Sukovata L., Jaworski T.

Wpływ zmian temperatury i wilgotności na cykle rozwojowe i znaczenie owadów w ekosystemach leśnych w związku z prawdopodobnymi zmianami klimatycznymi

The effect of temperature and humidity changes on insects development their impact on forest ecosystems in the context of expected climate change

Autorzy: Jaworski T., Hilszczański J.

Kwietnica okazała Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) – chroniony gatunek saproksyliczny drzewostanów dębowych w Polsce

Flower chafer Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) – protected saproxylic species of oak stands in Poland

Autorzy: Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T., Tarwacki G.

Translate »