dr hab. Lidia Sukovata

Telefon

+48 22 7153 832

E-mail

L.Soukovata@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor IBL

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ochrony Lasu

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "C"
Pokój nr 116

Profil Autora Lidia Sukovata
ORCID
Profile społecznościowe

   

1992
Uzyskanie stopnia inżyniera gospodarki leśnej (adekwatnego stopniu magistra) – Moskiewski Instytut Leśno-Techniczny, Rosja (obecnie Moskiewski Państwowy Uniwersytet Lasu).
2001
Uzyskanie tytułu doktora nauk leśnych – Instytut Badawczy Leśnictwa. Praca doktorska pt. „The role of parasitoids in suppression of the gypsy moth (Lymantria dispar L.) populations in the Biebrza National Park”.
2011
Uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk leśnych – Instytut Badawczy Leśnictwa, Polska. Rozprawa habilitacyjna pt. „Prognozowanie i ograniczanie występowania brudnicy mniszki Lymantria monacha L. (Lepidoptera, Lymantriidae) (patrz rozdział Książki i Monografie).

  • Populacyjna dynamika foliofagów leśnych.
  • Modelowanie i prognozowanie występowania szkodliwych owadów leśnych, głównie foliofagów.
  • Odporność drzew leśnych na owady, głównie foliofagi.
  • Feromony i inne semiozwiązki w ochronie lasu.
  • Niechemiczne metody ochrony lasu przeciwko Melolontha spp.
  • Wrogowie naturalni foliofagów, głównie parazytoidy.

Nr patentu 232168
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dn. 14.12.2018 r.
Tytuł: „Kompozycja wabiąca (samce) motyla barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L.) i jej zastosowanie oraz środek (dyspenser) do uwalniania tej kompozycji”
Wspólny patent z Instytutem Chemii Fizycznej PAN
Autorzy: Staszek D., Rudziński K., Asztemborska M., Szmigielski R., Wawrzyniak P., Sukovata L., Cieślak M., Kolk A., Raczko J.

Nr patentu
 PL213148
Decyzja Urzędu Patentowego RP z dn. 25.07.2012 r.
Tytuł: „Preparat przeznaczony do ograniczania liczebności owadów, zwłaszcza z rodzaju Lymantria, i sposób ograniczania liczebności owadów, zwłaszcza z rodzaju Lymantria”
Wspólny patent z Instytutem Chemii Fizycznej PAN
Autorzy: Cieślak M., Biernacka-Turos A., Kolk A., Sukovata L.

2011-2015
Kryteria oceny potencjału gradacyjnego głównych foliofagów sosny jako podstawa do opracowania strategii postępowania ochronnego w zagrożonych drzewostanach (kierownik tematu, lata realizacji: 2011-2015, zleceniodawca: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych).
2010-2014
Wpływ wybranych gatunków roślin z rodzin kapustowatych i rdestowatych na pędraki chrabąszczy Melolontha spp. (kierownik tematu, lata realizacji: 2010-2014; zleceniodawca: NCN).
2012-2016
Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016 (uczestnik, lata realizacji: 2012-2016; zleceniodawca: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych).
2013-2016
Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych (uczestnik, lata realizacji: 2013-2016; zleceniodawca: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych).
2013-2016
Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu (koordynator ze strony IBL, lata realizacji: 2013-2016; zleceniodawca: NCBiR.

Translate »