Łukasz Tyburski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Polska

Pracownik IBL Łukasz Tyburski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ rozpadu drzewostanów w wyniku gradacji kornika drukarza (Ips typographus) na zagrożenie pożarowe Puszczy Białowieskiej

Impact of forest stands dieback as a result of bark beetle (Ips typographus) outbreak on the fire risk in the Białowieża Forest

Autorzy: Szczygieł R., Kwiatkowski M., Tyburski Ł.

Translate »