Marek Jabłoński

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150660, e-mail: M.Jablonski@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Marek Jabłoński
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Teoretyczna dokładność statystycznej metody reprezentacyjnej pomiaru miąższości obrębu leśnego

Growing stock assessment trough stratified sampling – accuracy of the method at strata and forest division level

Autorzy: Jabłoński M.

Dokładność statystycznej metody reprezentacyjnej a zmiany wielkości zasobów drzewnych w kolejnych rewizjach urządzania lasu

A comparison of two growing stock assessments by stratified sampling – how does accuracy of inventory affect our interpretation of the results

Autorzy: Jabłoński M.

Szacowanie nadziemnej biomasy drzewnej lasów w Polsce na potrzeby sprawozdawczości EKG/FAO i UNFCCC

Estimating above-ground woody biomass of forests in Poland for UNECE/FAO and UNFCCC reporting

Autorzy: Jabłoński M., Budniak P.

Translate »