dr inż. Marek Jabłoński

Telefon

+48 22 7150 660

E-mail

M.Jablonski@ibles.waw.pl

Stanowisko

Adiunkt

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Adres

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „B"

Profil Autora Marek Jabłoński
ORCID
Profile społecznościowe

    

1997
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa, praca magisterska pt. „Struktura biologiczna wybranych drzewostanów jodłowych rezerwatu Jata” – Wydział Leśny SGGW w Warszawie.
2004
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych, rozprawa doktorska pt. „Dokładność szacowania miąższości drzewostanów sosnowych w statystycznej metodzie inwentaryzacji lasu” – Wydział Leśny SGGW w Warszawie.

  • Inwentaryzacja zasobów drzewnych
  • Kryteria i wskaźniki trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej
  • Statystyka publiczna z zakresu leśnictwa

Instrukcje

Jabłoński M., Budniak P., Lech P., Mionskowski M., Przypaśniak J., Broda J., Neroj B., Zajączkowski S. 2014. Instrukcja wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary.

Michalak R., Broda J., Głaz J., Jabłoński M., Mionskowski M., Lech P., Smykała J., Wawrzoniak J., Zajączkowski S. 2010. Instrukcja wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu (Lata 2010-2014). Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary.

Michalak R., Broda J., Głaz J., Jabłoński M., Lech P., Smykała J., Wawrzoniak J., Zajączkowski S. 2004. Instrukcja wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa.

Raporty

Zajączkowski G., Jabłoński M., Jabłoński T., Małecka M., Kowalska A., Małachowska J., Piwnicki J. 2015. Raport o stanie lasów w Polsce 2014. CILP. Warszawa.

Jabłoński M., Kalinowski M., Kaliszewski A., Zajaczkowski S., Neroj B. 2015. Joint FOREST EUROPE/UNECE/FAO Questionnaire on Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management. Quantitative indicators collected and/or validated  through UNECE/FAO Forestry and Timber Section, Geneva. Country: Poland. United Nations, Geneva.

Zajączkowski G., Jabłoński M., Jabłoński T., Małecka M., Kowalska A., Małachowska J., Piwnicki J. 2014. Raport o stanie lasów w Polsce 2013. CILP. Warszawa.

Jabłoński M., Kaliszewski A., Kalinowski M., Przypaśniak J., Zajaczkowski S., Neroj B. 2014. FRA 2015: Poland. Global Forest Resources Assessment 2015. Country Report Poland. FAO Forestry Department, Rome

Jabłoński M., Kalinowski M. 2010. Enquiry – State of Forests and Sustainable Forest Management in Europe 2011. National Data Reporting Forms on Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management. Quantitative indicators collected and/or validated  through UNECE/FAO, Geneva. Country: Poland. United Nations, Geneva

Jabłoński M. 2010. Global Forest Resources Assessment. Country Reports: Poland. FRA2010/166. Rome.

Głaz J., Zajączkowski G, Jabłoński M. 2008. Informacja o PGL Lasy Państwowe 2007. CILP. Warszawa.

Michalak R., Jabłoński M., Wojtaszek W. 2006. Enquiry on The State of Forests and Sustainable Forest Management in Europe  2007. National Data Reporting Forms on MCPFE Indicators for Sustainable Forest Management. (Quantitative indicators collected through UNECE/FAO Geneva). Country: Poland. United Nations, Geneva.

Smykała J., Zajączkowski G., Jabłoński M. 2006. Raport Roczny PGL LP 2005. CILP. Warszawa.

Michalak R., Zajączkowski G., Jabłoński M. 2005. Global Forest Resources Assessment 2005. Country Report – 065. Poland. FAO Forestry Department.

Smykała J., Zajączkowski G., Jabłoński M. 2004. Raport roczny PGL LP 2003. CILP. Warszawa.

Michalak R., Jabłoński M., Kolk A., Lech P., Małecka M., Santorski Z., Wawrzoniak J., Woreta D. 2000. Raport o stanie lasów w Polsce 1999. CILP. Warszawa.

Translate »