Piotr Budniak

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Pracownik IBL Piotr Budniak
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Prędkość propagacji fali dźwiękowej w pniach olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. w zależności od temperatury

Temperature dependence of sound wave propagation in as a diagnostic tools for healthy and rotten black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) tree trunks

Autorzy: Orzechowski M., Budniak P.

Szacowanie nadziemnej biomasy drzewnej lasów w Polsce na potrzeby sprawozdawczości EKG/FAO i UNFCCC

Estimating above-ground woody biomass of forests in Poland for UNECE/FAO and UNFCCC reporting

Autorzy: Jabłoński M., Budniak P.

Translate »