Marta Aleksandrowicz-Trzcińska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost mikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Effect of soil moisture and soil type on the growth of mycorrhizal seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris L.)

Autorzy: Buraczyk W., Szeligowski H., Drozdowski S., Aleksandrowicz-Trzcińska M.

Translate »