Stanisław Drozdowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost mikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Effect of soil moisture and soil type on the growth of mycorrhizal seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris L.)

Autorzy: Buraczyk W., Szeligowski H., Drozdowski S., Aleksandrowicz-Trzcińska M.

Południkowa zmienność warunków radiacyjnych w obrębie gniazd na terenie Polski – wyniki modelowania

Latitudinal variability of the radiation microclimate in artificial forest gaps in Poland – the modelling perspective

Autorzy: Bolibok L., Brach M., Drozdowski S., Szeligowski H.

Translate »