Włodzimierz Buraczyk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych, Katedra Hodowli Lasu
ul. Nowoursynowska 159, 02−776 Warszawa, Polska
e-mail: wburaczyk@wp.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost mikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Effect of soil moisture and soil type on the growth of mycorrhizal seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris L.)

Autorzy: Buraczyk W., Szeligowski H., Drozdowski S., Aleksandrowicz-Trzcińska M.

Translate »