Henryk Szeligowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z zakrytym systemem korzeniowym

The impact of soil's textural group and moisture on the growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings with containerized root system

Autorzy: Buraczyk W., Szeligowski H.

Parametry wzrostu polskich pochodzeń modrzewia w wieku 40 lat na powierzchni doświadczalnej w Rogowie

The growth parameters of larch species of Polish origins aged at 40 years on the experimental plot in Rogów

Autorzy: Szeligowski H., Bolibok L.

Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost mikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Effect of soil moisture and soil type on the growth of mycorrhizal seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris L.)

Autorzy: Buraczyk W., Szeligowski H., Drozdowski S., Aleksandrowicz-Trzcińska M.

Południkowa zmienność warunków radiacyjnych w obrębie gniazd na terenie Polski – wyniki modelowania

Latitudinal variability of the radiation microclimate in artificial forest gaps in Poland – the modelling perspective

Autorzy: Bolibok L., Brach M., Drozdowski S., Szeligowski H.

Translate »