Mateusz Smętek

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział‚ Leśny, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego, Al. 29 Listopada 46, 31–425 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ocena potomstwa buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w początkowych latach wzrostu

Evaluating the progeny of European beech (Fagus sylvatica L.) in the early years of growth

Autorzy: Banach J., Skrzyszewska K., Smętek M., Kubacki K.

Translate »