Kinga Skrzyszewska

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ podłoża na wzrost jednoletnich i dwuletnich sadzonek jodły pospolitej i buka zwyczajnego produkowanych w kontenerach styropianowych

Substrate influences the height of one- and two-year-old seedlings of silver fir and European beech growing in polystyrene containers

Autorzy: Banach J., Skrzyszewska K., Świeboda Ł.

Ocena potomstwa buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w początkowych latach wzrostu

Evaluating the progeny of European beech (Fagus sylvatica L.) in the early years of growth

Autorzy: Banach J., Skrzyszewska K., Smętek M., Kubacki K.

Zmienność cech wiązu górskiego Ulmus glabra Huds. rosnącego na uprawie zachowawczej ex situ w Nadleśnictwie Oleszyce

Variability of wych elm Ulmus glabra Huds. characteristics growing on an ex situ conservative plantation in the Oleszyce Forest District

Autorzy: Banach J., Skrzyszewska K., Puk I.

Translate »