Olesia Gumnicka

Instytut Badawczy Lesnictwa,
Zaklad Genetyki i Fizjologii Drzew Lesnych
Sękocin–Las, 05-900 Raszyn
e-mail: olesia@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zawartość białek rozpuszczalnych w wodzie w nasionach świerka pospolitego (Picea abies L. Karst) o różnej odporności na test przyspieszonego postarzania

Contents of proteins soluble in water in Norway spruce seeds (Picea abies L. Karst) of different resistance in accelerated ageing tests

Autorzy: Gumnicka O., Janson L., Załęski A.

Translate »