Wpływ warunków podsuszania nasion modrzewia europejskiego, daglezji zielonej i sosny górskiej przeznaczonych do długookresowego przechowywania na ich żywotność

The effect of drying seeds of European larch, Douglas-fir and mountain pine foreseen for a long-term storage on their viability

Autorzy

  • Olesia Witowska Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Poland; Fax +48 22 7150313; O.Witowska@ibles.waw.pl
  • Ewa Aniśko Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Poland
  • Andrzej Załęski Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Poland

Abstrakt

The aim of the research was (1) to establish the minimal water content level in seeds of selected coniferous tree species (Douglas-fir, European larch and mountain pine) to which seeds can be dried without loosing their germination viability and (2) to develop the technique for gradual seed drying that does not cause damage to and maintain the viability of seeds. The research results show that safe moisture level to which the natural moisture of seeds can be reduced is 4 per cent for Douglas-fir and mountain pine seeds and 4.5 per cent for European larch seeds. The maximal temperature at which the vitality of tested seeds is maintained is 35°C for mountain pine, 40°C – for European larch and 45°C – for Douglas-fir.

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »