Piotr S. Mederski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu, ul. Wojska Polskiego 71A, 60-625 Poznań;
Tel. +48 61 8487761, e-mail: piotr.mederski@up.poznan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Translate »