Piotr Wrzesiński

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 227150687, e-mail: P.Wrzesinski@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Piotr Wrzesiński
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ ażurowości drzewostanu osłaniającego na wzrost cisa pospolitego (Taxus baccata L.)

The influence of stand canopy openness on the growth of common yew (Taxus baccata L.)

Autorzy: Niemczyk M., Żółciak ., Wrzesiński P.

Wpływ zagęszczenia sadzonek buka zwyczajnego w pojemnikach na jego cechy morfologiczne

The influence of seedling density in containers on morphological characteristics of European beech

Autorzy: Wrzesiński P.

Translate »