Marzena Niemczyk

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05–090 Raszyn
Tel. + 48 22 71 50 681, e-mail: M.Niemczyk@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Marzena Niemczyk
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Fluorescencja chlorofilu igieł klonów jodłowych (Abies alba Mill.) w archiwach genetycznych zlokalizowanych na różnych wysokościach nad poziomem morza w Karkonoskim Parku Narodowym

Chlorophyll fluorescence of silver fir (Abies alba Mill.) clone needles in genetic archives located at different altitudes in the Karkonosze National Park

Autorzy: Niemczyk M.

Wpływ ażurowości drzewostanu osłaniającego na wzrost cisa pospolitego (Taxus baccata L.)

The influence of stand canopy openness on the growth of common yew (Taxus baccata L.)

Autorzy: Niemczyk M., Żółciak ., Wrzesiński P.

Translate »