Roman Królik

Nadleśnictwo Kluczbork, ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Chrząszcze z wybranych rodzin (Coleoptera: Sphaeritidae, Histeridae, Lymexylidae, Cerylidae, Colydiidae) jako element monitoringu ekologicznego w Puszczy Białowieskiej

Coleoptera of selected families (Coleoptera: Sphaeritidae, Histeridae, Lymexylidae, Cerylidae, Colydiidae) as an element of ecological monitoring in Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Królik R.

Nowe dane o występowaniu bogatkowatych (Coleoptera: Buprestidae) na terenie Puszczy Białowieskiej

New data on the occurrence of buprestid beetles (Coleoptera: Buprestidae) in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Gutowski J., Królik R., Ługowoj J., Sućko K., Sweeney J.

Translate »