Ruslan Vytseha

Instytut Badawczy Leśnictwa, Ukrainian National Forestry University, Forest Inventory Department, Lviv

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Sposoby wykorzystania odnowień brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth do przebudowy na obszarach po rozpadzie drzewostanów świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst. w Beskidzie Śląskim

Ways to use silver birch Betula pendula Roth regeneration in sites considered for stand conversion due to decline of Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst. in the Silesian Beskid Mountains

Autorzy: Ambroży S., Zachara T., Kapsa M., Chomicz-Zegar E., Vytseha R.

Translate »