Elżbieta Chomicz-Zegar

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. Fredry 39, 30-605 Kraków

Pracownik IBL Elżbieta Chomicz-Zegar
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Odporność świerka na hubę korzeni

Resistance of Norway spruce to Heterobasidion root rot

Autorzy: Chomicz-Zegar E.

Sposoby wykorzystania odnowień brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth do przebudowy na obszarach po rozpadzie drzewostanów świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst. w Beskidzie Śląskim

Ways to use silver birch Betula pendula Roth regeneration in sites considered for stand conversion due to decline of Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst. in the Silesian Beskid Mountains

Autorzy: Ambroży S., Zachara T., Kapsa M., Chomicz-Zegar E., Vytseha R.

Translate »