Stanisław Miścicki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Tel. +48 22 5938208, e-mail: stanislaw_miscicki@sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Określanie miąższości i zagęszczenia drzew w drzewostanach centralnej Polski na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego w dwufazowej metodzie inwentaryzacji zasobów drzewnych

A two-phase inventory method for calculating standing volume and tree-density of forest stands in central Poland based on airborne laser-scanning data

Autorzy: Miścicki S., Stereńczak K.

Zmiany drzewostanów Białowieskiego Parku Narodowego w okresie 2000–2015

Changes in the stands of the Białowieża National Park from 2000 to 2015

Autorzy: Miścicki S.

Translate »