Określanie miąższości i zagęszczenia drzew w drzewostanach centralnej Polski na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego w dwufazowej metodzie inwentaryzacji zasobów drzewnych

A two-phase inventory method for calculating standing volume and tree-density of forest stands in central Poland based on airborne laser-scanning data

Autorzy

  • Stanisław Miścicki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
    Tel. +48 22 5938208, e-mail: stanislaw_miscicki@sggw.pl
  • Krzysztof Stereńczak Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Geomatyki, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05−090 Raszyn, Polska

Abstrakt

This paper describes a method of determining the stocking density and volume of forest stands based on airborne laser-scanning data. The aim of this study was to determine the relationship between ground-based measurements of standing volume and tree-density, and those acquired based on the Crown Height Model (CHM) interpolated from airborne laser-scanning data. Data were collected from 34 sample plots of two sizes for the CHM analysis: 500 m2 (radius 12.61 m) and 1963.5 m2 (radius of 25.0 m): Trees for sampling were selected using two methods, those whose „centroid” was fully within the sample plot (the tree was considered to be within the sample plot if the centroid of the crown was inside the circle) and those at the „border” (the tree was included in the sample plot if, at least, one part of the contour of the crown was inside the circle). There was a strong relationship (R2 = 0.86) between standing volume measured in sample plots on the ground and the indices produced by the crown elevation model at the locations where the ground-based measurements were performed.

DOI 10.2478/frp-2013-0013
Source Leśne Prace Badawcze, 2013, 74 (2): 127–136.
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Original paper
Original title
Określanie miąższości i zagęszczenia drzew w drzewostanach centralnej Polski na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego w dwufazowej metodzie inwentaryzacji zasobów drzewnych
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date 2013, June

in Polish:

in English:

Translate »