Tadeusz Malewski

Muzeum i Instytut Zoologii, PAN, Zakład Technik Molekularnych i Biometrycznych, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zamieranie olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. wzdłuż rzeki Narewki na terenie Nadleśnictwa Białowieża

Decline of Black Alder Alnus glutinosa (L.) Gaertn. along the Narewka River in the Białowieża Forest District

Autorzy: Malewski T., Topor R., Nowakowska J., Oszako T.

Translate »