Tomasz Mączka

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Skuteczność wystawiania pułapek feromonowych na kornika drukarza Ips typographus (L.) w sąsiedztwie wiatrowałów i wiatrołomów

Efficiency of the bark beetle Ips typographus (L.) pheromone traps installation next to the windfalle and windbroken trees

Autorzy: Grodzki W., Kosibowicz M., Mączka T.

Translate »