Skuteczność wystawiania pułapek feromonowych na kornika drukarza Ips typographus (L.) w sąsiedztwie wiatrowałów i wiatrołomów

Efficiency of the bark beetle Ips typographus (L.) pheromone traps installation next to the windfalle and windbroken trees

Autorzy

  • Wojciech Grodzki Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. Fredry 39, 30-605 Kraków
    Tel. +48 12 2528212, e-mail: w.grodzki@ibles.waw.pl
  • Mieczysław Kosibowicz Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. Fredry 39, 30–605 Kraków
  • Tomasz Mączka

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »