Tyszka J. Tyszka

Instytut Badawczy Leśnictwa
Samodzielna Pracownia Gospodarki Wodnej
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, 00-970 Warszawa
e-mail: j.tyszka@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Przepływ jonów przez ekosystemy borów świerkowych i sosnowych w różnych warunkach skażenia środowiska

Flow of ions through ecosystems of spruce and pine forests under different conditions of environmental contamination

Autorzy: Tyszka T., Wawrzoniak T., Janek M.

Translate »