Magdalena Janek

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150524, e-mail: M.Janek@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Przepływ jonów przez ekosystemy borów świerkowych i sosnowych w różnych warunkach skażenia środowiska

Flow of ions through ecosystems of spruce and pine forests under different conditions of environmental contamination

Autorzy: Tyszka T., Wawrzoniak T., Janek M.

Wpływ drzewostanów iglastych na stopień mineralizacji wód opadowych

The impact of coniferous stands on the quality of throughfall water

Autorzy: Janek M.

Wpływ drzewostanów iglastych na jakość wód opadowych. Część III. Dopływ depozytu do dna lasu w drzewostanach iglastych Puszczy Augustowskiej

Influence of the coniferous stands on the quality of precipitation. Part III. Deposit in coniferous stands of the Puszcza Augustowska

Autorzy: Janek M.

Wpływ drzewostanów iglastych na jakość wód opadowych. Część II: sezonowe zróżnicowanie wielkości i chemizmu opadów w drzewostanach iglastych Puszczy Augustowskiej

Influence of the coniferous stands on the quality of rainwater. Part II: seasonal variability of amount and chemical composition of precipitation in the coniferous stands of Augustów Forest

Autorzy: Janek M.

Zmiany jakości wód w rzekach Łutownia i Perebel w Puszczy Białowieskiej

Changes of water quality in the Łutownia and Perebel rivers in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Janek M.

Translate »