Zbigniew Sobisz

Pomeranian University in Slupsk, Department of Botany and Environmental Protection, ul. Partyzantów 27, 76–200 Słupsk, Poland.

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zawartość makro- i mikropierwiastków w szpilkach Pinus sylvestris L. i Pinus nigra J.F. Arn. w zespole Cladonio-Pinetum Słowińskiego Parku Narodowego

The macro- and microelemental content of Pinus sylvestris L. and Pinus nigra J.F. Arn. needles in Cladonio-Pinetum habitat of the Słowiński National Park

Autorzy: Parzych A., Sobisz Z.

Dynamics of Cu, Mn, Ni, Sr and Zn release during decomposition of four types of litter in headwater riparian forests in northern Poland

Dynamics of Cu, Mn, Ni, Sr and Zn release during decomposition of four types of litter in headwater riparian forests in northern Poland

Autorzy: Jonczak J., Parzych A., Sobisz Z.

Translate »