Zbigniew Wierzbowski

Zespół Ochrony Lasu w Czerwonaku, ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ gradacji choinka szarego (Brachyderes incanus L.) na rozwój upraw sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na terenach popożarowych

Effect of Brachyderes incanus L. outbreak on the development of Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations on post-fire areas

Autorzy: Malinowski H., Wierzbowski Z., Tarwacki G.

Translate »