Dolne warstwy dębów (Quercus robur L., Q. petrea Liebl.) w drzewostanach sosnowych w północno-wschodniej Polsce – występowanie, wzrost, rozwój i gospodarcze wykorzystanie – Rafał Paluch

Rafał Paluch, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2012. ISBN 978-83-62830-09-1, s. 152. Oprawa kartonowa.

Cena: 34,00 23,50 PLN (brutto).

W pracy opisano warunki oraz prawidłowości wzrostu i rozwoju podokapowej warstwy dębów w drzewostanach sosnowych oraz określono skalę i zróżnicowanie występowania różnych rodzajów dolnych warstw dębów w drzewostanach sosny zwyczajnej na siedliskach świeżych w północno-wschodniej Polsce.

Wykorzystano dwa źródła danych: urządzeniowe bazy danych oraz własne dane zebrane w wybranych drzewostanach sosnowych i odsłoniętych kępach dębów. W oparciu o analizy pniowe 100 podokapowych dębów szypułkowych opracowano model wzrostu tego gatunku w drzewostanach sosnowych.

Stwierdzono, że dęby pojawiały się w drzewostanach sosnowych w różnym wieku, ale najczęściej dopiero w III−IV klasach wieku. Rozpiętość wieku odnowień dębów pod drzewostanami sosnowymi wynosiła najczęściej 11−30 lat. Większość odnowień (70%) powstawała zwykle w ciągu kilkunastu lat (15−20 lat).

Charakterystyczną cechą wzrostu dębu szypułkowego pod okapem drzewostanów sosnowych była długotrwała faza młodociana, która trwała średnio 10 lat dłużej niż w warunkach bez osłony. Stwierdzono przesunięcie faz wzrostu dębu podokapowego w porównaniu ze wzrostem dębu bez osłony. Wskutek niekorzystnych warunków świetlnych dęby pod drzewostanami sosnowymi mogą prawie kilkanaście lat nie przyrastać na wysokość bez szkody dla późniejszego wzrostu. Po okresie stagnacji może nastąpić okres dobrego wzrostu. W większości drzewostanów osłona sosny nie spowodowała dużych opóźnień wieku kulminacji przyrostu bieżącego wysokości. Podrosty dębowe rosnące około 30−40 lat pod okapem sosny osiągnęły zazwyczaj bonitacje typowe dla drzewostanów rosnących w pełnym dostępie światła, czyli nie zaobserwowano niekorzystnych zmian bonitacji wskutek występowania osłony sosny przez 30−40 lat. Całkowitego odsłonięcia podrostów nie należy jednak zbyt długo przeciągać. Zastosowanie alternatywnych sposobów zagospodarowania, wykorzystujących już istniejące kępy odnowień dębów jest celowe i może mieć charakter wartościowego uzupełnienia tradycyjnych metod przebudowy drzewostanów sosnowych na mieszane.

Translate »