Notatnik Naukowy IBL

„Notatnik Naukowy IBL” jest nieperiodycznym, ukazującym się od 1991 r. wydawnictwem sygnalnym, informującym o wstępnych wynikach zakończonych prac naukowo-badawczych i możliwościach ich praktycznego wykorzystania, przeznaczoną dla administracji Lasów Państwowych i innych jednostek organizacyjnych zainteresowanych współpracą z leśnictwem.

Genetyczne uwarunkowania procesów adaptacyjnych u wybranych gatunków w kontekście przewidywanych zmian klimatycznych

Autorzy

dr hab. Jan Kowalczyk, dr inż. jan Matras, mgr inż. Marek Rzońca, mgr inż. Adam Guziejko, dr inż. Tomasz Wojda, dr inż. Marcin Klisz

Nr

2017/1(105)

Ekspertyza ekonomiczna jako integralna część planu urządzenia lasu

Autorzy

dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek, dr hab. Janusz Kocel, dr inż. Piotr Gołos, mgr inż. Wojciech Młynarski

Nr

2016/1(104)

Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych - poradnictwo dla Lasów Państwowych

Autorzy

prof. dr hab. Zbigniew Sierota, mgr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka, mgr inż. Hanna Szmidla, dr inż. Cezary Bystrowski, prof. dr hab. Jacek Hilszczański, dr hab. Wojciech Grodzki, dr inż. Radosław Plewa, dr inż. Monika Małecka

Nr

2015/5(103)

Inwentaryzacja przyrodnicza gruntów w zarządzie Lasów Państwowych przebiegających pod liniami energetycznymi na obszarze pilotażowym

Autorzy

dr inż. Wojciech Gil, dr hab. Zbigniew Borowski, dr inż. Tomasz Jaworski, dr inż. Radosław Plewa, dr inż. Grzegorz Tarwacki - IBL; mgr inż. Bożydar Neroj, mgr inż. Roman Stelmach - BULiGL

Nr

2015/4(102)

Wykorzystanie GIS, teledetekcji i fotogrametrii w leśnictwie

Autorzy

mgr inż Mariusz Ciesielski, dr inż. Krzysztof Stereńczak, mgr inż. Radomir Bałazy, mgr inż. Leopold Leśko, mgr inż. Miłosz Mielcarek

Nr

2015/3(101)

Identyfikacja DNA w walce z nielegalnym handlem drewna

Autorzy

dr hab. Justyna A. Nowakowska, dr inż. Anna Tereba, mgr Małgorzata Borys, mr inż. Agata Konecka, Jolanta Bieniek

Nr

2015/2(100)

Kultury in vitro w hodowli robinii akacjowej

Autorzy

dr Iwona Szyp-Borowska, dr Krystyna Szczygieł, dr inż. Marcin Klisz, dr inż. Szymon Jastrzębowski, dr inż.Tomasz Wojda

Nr

2015/1(99)

Testowanie potomstwa drzew leśnych

Autorzy

dr inż. Jan Matras, dr inż. Szymon Jastrzębowski, dr inż. Marcin Klisz, mgr inż. Marcin Mionskowski, mgr inż. Paweł Przybylski

Nr

2014/3(98)

Laserowi Odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych woj. świętokrzyskiego

Autorzy

K. Stereńczak, A. Markiewicz, R. Bałazy, M. Sztampke, B. Szady, R. Zapłata, J. Pomierny

Nr

2014/2(97)

Robinia akacjowa w Polsce – obca, ekspansywna, ale nie bez wartości!

Autorzy

dr inż. Tomasz Wojda, dr inż. Marcin Klisz, mgr inż. Marcin Mionskowski

Nr

2014/1(96)

Wpływ zastosowania nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu oceniany za pomocą zdjęć z bezzałogowego statku powietrznego

Autorzy

dr hab. Tomasz Oszako, dr Katarzyna Kubiak, mgr inż. Miłosz Tkaczyk, dr July Galeano Zea, Jan Kotlarz

Nr

2013/1(95)

Identyfikacja DNA w walce z nielegalnym handlem drewna

Autorzy

dr hab. Justyna A. Nowakowska, mgr Aneta Michalska, dr Marcin Klisz, inż. Andrzej Górniak

Nr

2012/1(94)

Wpływ czynników ekoklimatycznych w drzewostanach na występowanie pędraków chrabąszczy (Melolontha spp.) w ich głównych ogniskach gradacyjnych

Autor

dr inż Marzena Niemczyk

Nr

2011/2(93)

Grzyb Beauveria brongniartii w ochronie szkółek i upraw przed pędrakami chrabąszczy Melolontha spp.

Autor

dr Alicja Sierpińska

Nr

2011/1(92)

Nowe narzędzie do rejestracji uszkodzeń w monitoringu lasów w Polsce

Autorzy

mgr inż. Sławomir Ślusarski, dr inż. Anna Żółciak

Nr

2010/4(91)

Hodowla lasu w drzewostanach brzozowych na gruntach porolnych

Autorzy

dr inż. Jan Łukaszewicz, mgr inż. Szymon Krajewski, mgr inż. Witold Kopryk

Nr

2010/3(90)

Porosty jako wskaźnik oceny zmian stanu środowiska leśnego

Autor

dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

Nr

2010/2(89)

Ocena zmienności genetycznej buka przy zastosowaniu markerów izoenzymatycznych i DNA

Autor

dr Małgorzata Sułkowska

Nr

2010/1(88)

Alternatywne metody ochrony sadzonek w szkółkach

Autorzy

dr inż. Tomasz Oszako, mgr inż. Katarzyna Gąszczyk, dr inż. Hazem M. Kalaji, mgr inż. Katarzyna Kubiak

Nr

2009/7(87)

Skuteczność agrolotniczych zabiegów zwalczania imagines chrabąszczy Melolontha sp.

Autorzy

prof. dr hab. Barbara Głowacka, mgr inż. Małgorzata Olczyk

Nr

2009/6(86)

Zamieranie drzewostanów liściastych

Autorzy

 Tomasz Oszako, Jacek Hilszczański, Leszek B. Orlikowski, Justyna A. Nowakowska

Nr

2009/5(85)

Inwazyjne lęgniowce jako nowy problem ochrony roślin

Autorzy

Tomasz Oszako, Leszek B. Orlikowski, Katarzyna Gąszczyk, Justyna A. Nowakowska

Nr

2009/4(84)

Badania nad nowymi insektycydami do ochrony szkółek i upraw leśnych przed szkodnikami korzeni

Autor

 Henryk Malinowski

Nr

2009/3(83)

Korytarzowa metoda uprawy dębu - alternatywny sposób jego odnawiania

Autorzy

Rafał Paluch, Wojciech Gil

Nr

2009/2(82)

Rola hodowli lasu w ograniczaniu zamierania dębów w Polsce

Autorzy

Wojciech Gil, Rafał Paluch

Nr

2009/1(81)

Możliwości zastosowania drzew GMO w leśnictwie - korzyści i zagrożenia

Autor

Justyna A. Nowakowska

Nr

 2008/1(80)

Preparaty biologiczne z grzybem Plebiopsis gigantea w krajach Unii Europejskiej

Autorzy

Anna Żółciak, Zbigniew Sierota

Nr

2007/5(79)

Zmienność genetyczna sosny zwyczajnej na podstawie mitochondrialnych markerów DNA

Autor

Justyna A. Nowakowska

Nr

2007/4(78)

Rozpoznawanie zagrożenia drzewostanów przez grzyby powodujące zgniliznę drewna

Autor

 Elżbieta Chomicz

Nr

2007/3(77)

Czy istnieją różnice między świerkiem pospolitym z północnego i południowego zasięgu występowania w Polsce na podstawie analiz DNA?

Autor

 Justyna A. Nowakowska

Nr

2007/2(76)

Śmietki modrzewiowe – sprawcy uszkodzeń szyszek na plantacjach nasiennych

Autor

Cezary Bystrowski

Nr

2007/1(75)

Ekonomiczne aspekty ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych

Autorzy

Ryszard Szczygieł, Józef Piwnicki, Barbara Ubysz

Nr

2006/6(74)

Ocena sytuacji pożarowej w polskich lasach

Autorzy

Aldona Perlińska, Ryszard Szczygieł, Barbara Ubysz

Nr

2006/5(73)

Badania na stałych powierzchniach doświadczalnych Schwappacha

Autorzy

Małgorzata Dudzińska, Arkadiusz Bruchwald

Nr

2006/4(72)

Opiętek dwuplamkowy główny sprawca zamierania dębów w Polsce

Autorzy

Jacek Hilszczański, Andrzej Sierpiński

Nr

2006/3(71)

Pozyskanie drewna w drzewostanach sosnowych w rębni gniazdowej

Autor

Marian Suwała

Nr

 2006/2(70)

Aspekt ergonomiczny pozyskiwania drewna

Autorzy

Barbara Piszcz, Marcin Gołębiowski

Nr

2006/1(69)

Jesienne poszukiwania szkodników liściożernych sosny

Autor

Sławomir Ślusarski

Nr

2004/8(68)

Zmienność genetyczna świerka pospolitego w Polsce na podstawie markerów RAPD

Autor

 Justyna A. Nowakowska

Nr

2004/7(67)

Szrotówek kasztanowcowiaczek Cameraria ohridella Deschka et Dimic - nowy szkodnik kasztanowca zwyczajnego

Autor

Barbara Głowacka

Nr

2004/6(66)

Zanikanie preparatów Dimilin 480 S, Nomolt 150 Sc i Rimon 100 EC w igłach sosnowych i ściółce po zabiegach ograniczania liczebności owadów liściożernych

Autor

Barbara Głowacka

Nr

2004/5(65)

Badanie zróżnicowania genetycznego u sosny zwyczajnej za pomocą markerów genetycznych (RAPD)

Autor

Justyna Nowakowska

Nr

2004/4(64)

Ochrona szkółek leśnych przed chorobami grzybowymi środkami nowymi dla leśnictwa

Autorzy

 Barbara Duda, Józef Piwnicki

2004/3(63)

Nowe dawki insektycydu Dimilin 480 SC zalecane do ograniczania liczebności brudnicy mniszki Lymantria monacha L.

Autor

Barbara Głowacka

Nr

 2004/2(62)

Fytoftoroza jest już w szkółkach leśnych

Autor

Barbara Duda

Nr

2004/1(61)

Krajowy program zwiększania lesistości - zadania, preferencje zalesieniowe gmin i system finansowania

Autorzy

Stanisław Zając, Ryszard Kwiecień

Nr

2003/6(60)

Nawozy wieloskładnikowe - nowe możliwości dla leśnictwa

Autorzy

Grażyna Szołtyk, Rudolf Walendzik

Nr

2003/5(59)

Monitoring lasów zaczyna się w nadleśnictwie

Autorzy

Andrzej Załęski, Jerzy Wawrzoniak

Nr

2003/4(58)

Owady chorują

Autor

Iwona Skrzecz

Nr

2003/3(57)

Możliwości zabezpieczenia drewna iglastego przed sinizną

Autor

Tomasz Oszako

Nr

2003/2(56)

Suszenie nasion wybranych gatunków drzew

Autorzy

Andrzej Załęski, Ewa Aniśko

Nr

2003/1(55)

Fytoftoroza - nowa choroba w szkółkach i drzewostanach

Autor

Tomasz Oszako

Nr

2002/4(54)

Pozyskiwanie drewna w rębniach złożonych

Autor

Marian Suwała

Nr

2002/3(53)

Wieloetapowa ochrona bukwi przed chorobami

Autor

Teresa Stocka

Nr

2002/2(52)

Sztuczne luki

Autor

Zbigniew Sierota

Nr

2002/1(51)

Translate »