Lasy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego – zagrożenia, nadzieja – Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko

Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2010, ISBN 978-83-87647-95-7, 80 ss.

Cena: 28,00 19,50 PLN (brutto)

Rozpad drzewostanów świerkowych zachodzi w Beskidach od lat osiemdziesiątych XX wieku. Początkowo nasilenie procesu śmiertelności drzew nie było zbyt intensywne, jednak w bieżącym stuleciu rozpad świerczyn nabrał tempa.

W publikacji scharakteryzowano proces rozpadu drzewostanów świerkowych w lasach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, naświetlono przyczyny tego rozpadu oraz opisano zaawansowanie przebudowy lasów górskich i dokonano jej oceny.

Translate »