NAUKA. Teraźniejszość i przyszłość badań leśnych. Komponent badawczy Narodowego Programu Leśnego

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2016

Materiały ósmego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym, Sękocin Stary 8 grudnia 2015 r. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2016, ISBN 978-83-62830-53-4, s. 399.

Cena:  60,00 42,00 PLN (brutto).

Publikacja jest ostatnim tomem materiałów z prac nad Narodowym Programem Leśnym, zamyka serię eksperckich, publicznych dyskusji nad sytuacją w polskim leśnictwie i jego przyszłością. Panel NAUKA dał początek szerokiej dyskusji w środowisku naukowym i administracji leśnej oraz stanowi inspirację do tworzenia lepszych, bardziej adekwatnych do potrzeb, nowoczesnych programów badawczych.

Redakcja naukowa – prof. dr hab. Kazimierz Rykowski.

Translate »