Ochrona przeciwpożarowa. Dobrowolne wytyczne. Zasady i działania strategiczne. – Departament Leśnictwa. FAO

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2016 ISBN978-83-62830-15-2

Przekład z języka angielskiego i opracowanie wersji polskiej:
Józef Piwnicki, Ryszard Szczygieł

Cena 20 14 PLN (brutto)

Te niewiążące, dobrowolne wytyczne ustanawiają ramowe priorytety, które będą pomocne przy formułowaniu strategii, prawa, wymagań i innych odpowiednich warunków oraz działań strategicznych zapewniających wszechstronne podejście do zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Zostały one przede wszystkim dostosowane do potrzeb decydentów odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu, planistów i specjalistów zajmujących się ochroną przeciwpożarową, w tym organizacji państwowych, pozarządowych i sektora prywatnego. Wytyczne obejmują pozytywne oraz negatywne wpływy społeczne, kulturowe, środowiskowe oraz ekonomiczne naturalnych i planowanych pożarów lasu, obszarów przyrodniczych, pastwisk, łąk, gruntów rolnych oraz środowisk wiejskich/miejskich. Zakres ochrony przeciwpożarowej obejmuje wczesne ostrzeganie, zapobieganie, gotowość (w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej), bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie akcji gaśniczych oraz odbudowę zniszczonych w wyniku pożaru ekosystemów.

Translate »