Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2021

Cena: 55 zł.

Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych.

Opracowanie stanowiące podsumowanie XIII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Ekologia Humanistyczna, która odbyła się w dniach 16–17.10.2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa).

ISBN 978-83-62830-87-9.

Redakcja Naukowa – Małgorzata Falencka-Jabłońska , ks. Ryszard Sadowski (UKSW)

Translate »