Zagrożenia lasu oraz jego funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2016

Zbiorowa. Zimowa Szkoła Leśna, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2016. ISBN 978-83-62830-54-1, s. 478.

Cena: 45 31,50 PLN (brutto).

Materiały pokonferencyjne z VIII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej pt. Zagrożenia lasu oraz jego funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej, organizowanej wspólnie przez Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w dniach 15−17 marca 2016 r.

Praca o objętości 478 s. zawiera 25 referatów oraz wnioski opracowane na podstawie streszczeń nadesłanych przez autorów referatów wygłoszonych w trakcie Sesji oraz uwag zgłoszonych przez uczestników Zimowej Szkoły Leśnej, ujęte w pięć bloków tematycznych:

  1. Blok I. Przewidywane zmiany klimatu i strategie adaptacyjne lasów
  2. Blok II. Zagrożenia lasu i jego funkcji
  3. Blok III. Ewolucja zagrożeń lasu
  4. Blok IV. Monitoring stanu zdrowotnego lasu oraz jego zagrożeń
  5. Blok V. Gospodarcze konsekwencje uszkodzeń lasu i zmian jego funkcji
Translate »