Zalesienia terenów porolnych – Andrzej Gorzelak

Red. Andrzej Gorzelak, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 1999, 174 s., ISBN 83-87647-08-X. Publikacja bezpłatna, sfinansowana ze środków NFOŚiGW oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Nakład wyczerpany.

Zmiany demograficzne i socjalne na wsi oraz nadprodukcja żywności są powodem zaniechania działalności rolniczej. Na ogół w pierwszej kolejności zaprzestaje się upraw gruntów ubogich, choć i to nie jest regułą. Zagospodarowanie tych terenów przez ich zalesienie jest naturalnym, choć wcale niełatwym rozwiązaniem problemu nieużytków. Publikacja niniejsza może być pomocna w tym zakresie nie tylko pod względem wyboru konkretnych rozwiązań, ale także organizacji zalesień i ich wykonawstwa.

Na opracowanie, które jest adresowane zarówno do małych, jak i dużych właścicieli lasów prywatnych, składa się jedenaście rozdziałów, z których część ma charakter ogólny (cele zalesień, ekologiczne podstawy zalesień), a część szczegółowy. Wynikają z nich przesłanki praktyczne w zakresie doboru gatunków, wykorzystania możliwości naturalnych odnowień, ochrony przed grzybami i owadami, a także propozycje wykorzystania terenów porolnych pod plantacje choinkowe i stroiszowe. Szczególnie szeroko przedstawiono ekonomiczne aspekty zalesień

Spis treści

Translate »