Zawartość DNA, RNA oraz wolnych nukleotydów w nasionach świerka pospolitego i sosny zwyczajnej, o różnej odporności na test przyspieszonego postarzania

DNA, RNA and free nucleotides content in the Norway spruce and the Scots pine seeds of different resistance to the accelerated aging test

Autorzy

  • Marek Tomaszewski Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych Sękocin, 05–090 Raszyn. e-mail: zaleskia@ibles.waw.pl
  • Lucjan Janson Instytut Bafdawczy Leśnictwa
    Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, 00-973 Warszawa
  • Andrzej Załęski Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Poland

Abstrakt

The analysis of the nucleus DNA, the general RNA and the free nucleotides content have been done in seed samples of 10 selected Norway spruce stands in the Sudety Mountains as well as of 7 chosen Scots pine clones from Taborz. Seeds used in the experiment were selected for their resistance to the accelerated aging test. For both species investigations have revealed that seeds resistant to the aging test contained more DNA and RNA, as well as less, in some cases, free nucleotides than seeds not resistant to this test.

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »