Marek Tomaszewski

Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych Sękocin, 05–090 Raszyn. e-mail: zaleskia@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zawartość DNA, RNA oraz wolnych nukleotydów w nasionach świerka pospolitego i sosny zwyczajnej, o różnej odporności na test przyspieszonego postarzania

DNA, RNA and free nucleotides content in the Norway spruce and the Scots pine seeds of different resistance to the accelerated aging test

Autorzy: Tomaszewski M., Janson L., Załęski A.

Translate »