Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress)

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress), który odbył się w dniach 7-9 maja 2024 r. w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym miał miejsce panel „Las, środowisko, gospodarka”, w którym wzięła udział dr hab. Emilia Wysocka-Fijorek, prof. IBL oraz Eliza Pawlik-Rykaczewska (Raw Material Manager for Europa & Africa, IKEA  ), Kamil Wyszkowski (United Nations Global Compact Network Poland ) oraz Robert Pabian (Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Katowicach).

W ramach panelu dyskutowano m.in. o tym jakiego modelu gospodarki leśnej oczekujemy, o znaczeniu funkcji lasu i usług ekosystemowych. Istotnymi tematami poruszanymi w dyskusji była też certyfikacja, znaczenie lasów prywatnych oraz możliwości ograniczania niedoborów drewna w związku z wyłączaniem części gruntów leśnych z użytkowania.

Moderatorem debaty był pan Patryk Strzałkowski (grupa gazeta.pl)

Autor zdjęcia: WWF Polska

Translate »