IV Piknik Leśny Nadleśnictwa Hajnówka

W sobotę, 9 lipca 2022 r. pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa wzięli udział w IV Pikniku Leśnym w Nadleśnictwie Hajnówka. Tegoroczne wydarzenie zostało poświęcone tematyce wody w Puszczy Białowieskiej.

Na stoisku promocyjnym IBL, zarówno starsi, jak i młodsi uczestnicy pikniku mogli znaleźć coś dla siebie: karty z grą typu Czarny Piotruś, długopisy, notesy, monografię naukową podsumowującą projekt LIFE+ ForBioSensing. Każdy uczestnik mógł także spróbować swoich sił w quizie przyrodniczym, gdzie za prawidłowo udzielone odpowiedzi, można było wygrać grę planszową z projektu pt. „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.

Zespół realizujący projekt pt. „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”:
mgr Marta Siebyła, mgr inż. Artur Sawicki (kierownik Projektu) i mgr Wirginia Duranowska

Informacji nt. projektu pt. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” udzielają:
dr hab. Rafał Paluch, kierownik Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży i dr inż. Joanna Szewczykiewicz,
kierownik Działu Informacji Naukowej i Promocji IBL

Na stoisku prezentowaliśmy również inne projekty, realizowane w IBL, w tym badania nad historią i dynamiką lasu, w których wykorzystywane są dendrometry oraz analizy dendrochronologiczne. Prace te dostarczają informacji na temat przyrostu drzew oraz zmian zachodzących w ich otoczeniu związanych z występowaniem różnych czynników, takich jak np. pożary, susze, wiatrołomy czy zmiany w lokalnej hydrologii (np. w postaci melioracji).

Dr inż. Ewa Zin podczas wyjaśniania jak można czytać historię zapisaną w słojach drzew

 Swoje stoiska zaprezentowały także: Nadleśnictwo Białowieża, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieski Park Narodowy, Instytut Pamięci Narodowej, Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska. Swoją pracę eksponowały także licznie służby mundurowe.

Stoisko promocyjne Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

Dużym powodzeniem cieszyły się punkty z grochówką i specjałami kuchni myśliwskiej. Na zakończenie pikniku wystąpił zespół Polska B. Dziękujemy organizatorom za udane spotkanie!

Tekst. Wirginia Duranowska

Fot. Archiwum IBL

Translate »